Data Sharing Coalition op 30 januari officieel van start gegaan

Data Sharing Coalition
Beeld: Pixabay

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom de markt uitgenodigd om zich te organiseren en met een actieplan op basis van dit onderzoek te komen. De start van de Data Sharing Coalition is hier het resultaat van.

Wat is de ambitie van de Data Sharing Coalition?

De Data Sharing Coalition werkt aan het mogelijk maken van cross-sectoraal datadelen tussen bedrijven en instellingen. Hierbij moet er controle blijven over de data door de rechthebbende(n). Zo worden nieuwe kansen voor bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren gerealiseerd. Dit initiatief is niet beperkt tot Nederland en wil ook een implementatie mechanisme bieden voor de nieuwe Europese data strategie.

Hoe gaat de Data Sharing Coalition dat doen?

Het realiseren van cross-sectorale use cases vraagt om betere interoperabiliteit tussen reeds bestaande – vaak sectorspecifieke – datadeelinitiatieven. Dit vergt weer generieke afspraken op het gebied van bijvoorbeeld technische standaarden, semantiek van data, juridische afspraken en betrouwbare, herbruikbare digitale identiteiten. Deze generieke afspraken worden in het harmonisatiecanvas van de Data Sharing Coalition vastgelegd.

Wie doen er mee aan de Data Sharing Coalition?

De huidige 18 deelnemende partijen in de coalitie zijn: Equinix, FOCWA, GoFAIR Foundation, HDN, IDSA, iSHARE, KPN, MedMij, Netbeheer Nederland, NL AI Coalitie, SBR Nexus, SURF, Sustainable Rescue, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, UvA, Verbond van Verzekeraars, en Visma Connect.

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend initiatief. Geïnteresseerde partijen zijn welkom om zich aan te melden voor deelname via info@datasharingcoalition.eu. Bekijk hier de website.

Onderzoek datadelen MKB