Resultaten FOCWA corona meldpunt inmiddels bekent

Corona schadeherstel
Beeld: Pixabay

Om de belangen van haar leden in deze moeilijke periode optimaal te behartigen, monitort FOCWA tweewekelijks de effecten van de coronacrisis op de schadeherstelsector. FOCWA-leden beleven moeilijke tijden. De orderportefeuilles blijven slecht gevuld en de liquiditeitsproblemen nemen niet af. De impact op caravan- en camperservicebedrijven en autoruitherstelbedrijven is bovendien ook bijzonder groot.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij.

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van de overheidsmaatregelen op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona.

Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector.

Resultaten op 7 mei 2020

Diepste dal bereikt?

Op basis van onze metingen lijkt het er in eerste instantie op dat de situatie in de schadeherstelsector niet nog verder is verslechterd. Aangezien de meetperiode te kort is, kunnen we hier echter nog geen conclusies aan verbinden.

Dit is eigenlijk het enige lichtpuntje op dit moment. Voor de rest beleven FOCWA-leden moeilijke tijden. Zo blijven de orderportefeuilles even slecht gevuld als in de Paasweek. En gemiddeld ondervindt 30% van de FOCWA-achterban steeds grotere financiële moeilijkheden, zelfs na interventie van de overheidsmaatregelen. De impact voor bedrijven die werken voor leasemaatschappijen is ook bijzonder groot.

Groot verschil tussen FOCWA-leden

Als we echter inzoomen op de verschillen tussen FOCWA-leden, valt op dat er grote verschillen lijken te zitten tussen de verschillende types FOCWA-bedrijven. Zo beleven caravan- en camperservicebedrijven & autoruitherstelbedrijven deze coronacrisis op een heel andere manier.

Gemiddeld 80% van de autoruitherstelbedrijven en 82% van de caravan- en camperservicebedrijven ervaren minder werkzaamheden in de werkplaats (ten opzichte van het gemiddelde 66%). Dit verschil merken we ook op in de orderportefeuilles waar respectievelijk 91% en 87% van de autoruitherstelbedrijven en caravan- en camperservicebedrijven ver boven het gemiddelde (74%) blijven.

Die trend zet zich ook door in het vertrouwen in een doorstart na de crisis. Caravan- en camperservicebedrijven (55%) en autoruitherstelbedrijven (67%) halen het gemiddelde (80%) hier ver naar beneden. Bovendien staan deze bedrijven voor grote financiële uitdagingen. Ten opzichte van een gemiddelde van 30% signalen respectievelijk 73% en 43% van deze bedrijven respectievelijk grote liquiditeitsproblemen.

Webinar coronaprotocollen

Hoe kunnen de werkzaamheden in FOCWA-bedrijven veilig en verantwoord plaatsvinden? Waarbij aan klanten, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en andere stakeholders kan worden aangetoond dat deze processen goed zijn geborgd? FOCWA heeft hier, samen met de vakbonden, sectorbrede richtlijnen voor opgesteld. Deze richtlijnen zijn vervat in protocollen die aantonen dat veilig werken in onze sector gewoon mogelijk is.

De coronaprotocollen moeten praktisch, eenvoudig en op basis van de beschikbare middelen uit te voeren zijn. Zij bevatten dan ook de minimale maatregelen die schadeherstel- en carrosseriebedrijven dienen te nemen om te kunnen werken in de zogenaamde 1,5 meter samenleving.

Aanmelden voor leden kan hier.